Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Šibensko – kninskoj županiji

Naziv korisnika:
Zavod za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije
21000 Šibenik, Narodnog preporoda 1

Kratki opis projekta:
Projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Šibensko – kninskoj županiji“ doprinijet će poboljšanju pristupa visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području Šibensko – kninske županije kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.
Kroz specijalizaciju doktora medicine poboljšat će se nepovoljna situacija izazvana malim brojem specijalista hitne medicine na području cijele Republike Hrvatske te će se svim građanima Šibensko – kninske županije omogućiti kvalitetna intervencija u slučaju nezgode ili oboljenja.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području Šibensko – kninske županije kroz specijalizaciju liječnika iz hitne medicine. Očekivani rezultat projekta je osposobljavanje doktora medicine u specijalistu hitne medicine na području Šibensko – kninske županije.

Ukupna vrijednost projekta:
Projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Šibensko – kninskoj županiji“ je financiran u 100% iznosu od 1.372.771,16 kn od strane Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta:
Projekt započinje 26.03.2018.g i traje 66 mjeseci.

Kontakt osoba za više info:
Jelka Marjanović Čaneva, tel. 022/244-419, mail: racunovodstvo@zhm-skz.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

  • www.strukturnifondovi.hr
  • www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije