Tijela zavoda


 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Stručno vijeće
 • Stručni kolegij
 • Etičko povjerenstvo
 • Povjerenstvo za lijekove
 • Povjerenstvo za kvalitetu

Upravno vijeće Zavoda:

 • Marin Paić, dr.med.,spec. urologije – predsjednik
 • Boris Magazin, dr.med.,spec. obiteljske medicine – član
 • Branka Unić Klarin, dipl. ing. biokemije – član
 • Miroslav Omčikus, dr.med – član

Ravnatelj: mr. sc. Tomislav Jukić

Zamjenik ravnatelja: Krešimir Škarica, dr. med.

Etičko povjerenstvo:

 • Milica Ognjenović – predsjednica
 • Tina Bašić – član
 • Miroslav Omčikus – član
 • Barbara Aleksić – član
 • Barbara Grgac – član

Povjerenstvo osigurava provedbu svih aktivnosti vezano za primjenu članka 37. Statuta.

Povjerenstvo za lijekove:

 • Edvard Friganović
 • Krešimir Škarica
 • Željko Perković
 • Marina Zorčić
 • Milica Skračić

Povjerenstvo za lijekove osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu za hitnu medicinu te provedbu svih aktivnosti vezano za primjenu članka 38. Statuta.

Povjerenstvo za kvalitetu:

 • dr. Krešimir Škarica, predsjednik
 • Renata Marčić, zamj.predsjednika
 • Mira Lučev, član
 • Jelka Marjanović Čaneva, član
 • Branko Aužina, član

Povjerenstvo osigurava provedbu svih aktivnosti vezano za primjenu članka 39. Statuta.

Ostala tijela su u postupku osnivanja i po njihovom konstituiranju bit će objavljeni na ovim web stranicama.