Uspostavljeni timovi T2 u Drnišu

03.12.2013.

Zavod za hitnu medicinu Šibensko kninske županije u Ispostavi Drniš oformio je 5 timova T2, koji će paralelno djelovati sa Punktom dežurstva koji tamo već postoji. Tim T2 sastoji se od dvije medicinske sestre/tehničara od kojih je jedan vozač, te pružaju pomoć pacijentima na području Drniša 24 sata dnevno.

Timovi T2 rade od 0-24h te uz pružanje neophodne medicinske pomoći ovisno o težini stanja pacijenta prevoze u najbližu zdravstvenu ustanovu.Punkt dežurstva koji se sastoji od liječnika,medicinske sestre/tehničara i vozača i dalje ostaju u funkciji u vremenu od 19h-7h.

Uspostavljenjem timova T2 uvelike se unaprijedio standard hitne medicinske službe na području Drniša jer sada pomoć uz liječnike Doma zdravlja Drniš pružaju djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, koji su opremljeni vozilom i svom odgovarajućom opremom za pružanje hitne medicinske pomoći.

Poziv ekipama u Drnišu ostvaruje se kao i u ostalim dijelovima županije preko broja 194.