Prodaja rabljenog osobnog vozila

27.07.2021.

Prodaje se karambolirano osobno vozilo (za kojeg je ocijenjeno da je popravak ekonomski neisplativ) u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Narodnog preporoda 1, 22000 Šibenik. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ PONUDA ZA KUPNJU KARAMBOLIRANOG OSOBNOG VOZILA“.

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: FORD, model TRANSIT C-430353, 350 2,0 TDCI, u prometu od 2017. godine, broj šasije WFOXXXTTGXHB72513, višebojan, snaga 125 kw.

Početna cijena potvrđuje se u iznosu od 12.343,00 kn (slovima: dvanaesttisućatristočetrdesettrikune)

Kriterij prodaje je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u predmet prodaje uz prethodnu najavu voditelju voznog parka Branku Aužini na mob. 091 227 5015.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od kupnje, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u SLOBODNOJ DALMACIJI.

Povjerenstvo

27.07.2021. Odluka o prodaji karamboliranog vozila FORD TRANSIT DOC