Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju rabljenog osobnog vozila

23.07.2018.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda, nakon provedenog drugog Javnog natječaja za prodaju rabljenog osobnog vozila

Ur.br. 01-05-05/2018, sukladno Zapisniku povjerenstva Ur.br. 01-1973/2018 od  dana 23.07.2018.g., donosi sljedeću :

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Podaci o prodavatelju:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Šibenik, Stjepana Radića 30/I

MBS:110027586, MB:2797984, OIB: 74580523423;

2. Broj javnog natječaja: Drugi ponovljeni javni natječaj 01-06-03/2018 od 29.06.2018. godine

3. Predmet prodaje:

Prodaja rabljenog osobnog vozila

Vrsta vozila: CITROEN SAXO, model A1.0 I 3V, godina proizvodnje 1999, broj šasije VF7SOCDZF56810368, datum isteka registracije 17.04.2018.godine, boja bijela, snaga 37kw.

4. Naziv ponuditelja i podaci ponude:

KONG d.o.o. Hrvatskih rodoljuba 5, Šibenik, OIB: 65897624160, direktor Bore Ramadža po cijeni od 3.500,kn(slovima:tritisućeipetstokuna). Navedena ponuda je jedino pristigla u otvorenom roku i sukladna je otvorenom natječaju.

Ova Odluka i Zapisnik povjerenstva UR.br.01-1973/2018 od 23.07.2018. godine objavit će se na web stranici Zavoda.

23.07.2018. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju rabljenog osobnog vozila pdf icon
23.07.2018. Zapisnik o provedenom drugom ponovljenom javnom natječaju za prodaju rabljenog osobnog vozila i odabiru najpovoljnije ponude pdf icon