Javna ustanova „Nacionalni park Krka” sufinancira službu hitne medicinske pomoći na područjima Grada Skradina i NP „Krka”

8. srpnja 2022.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka” sufinancirat će tijekom ovogodišnje turističke sezone službu hitne medicinske pomoći na područjima Grada Skradina i NP „Krka”. Ugovorom o sufinanciranju sa Zavodom za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije osigurano je 100.000
kuna za službu hitne medicinske pomoći. Tim sredstvima bit će osiguran neprekidni rad, sanitetski materijal i gorivo za timove hitne medicinske pomoći od 15. lipnja do 15. rujna, kada na tom području znatno naraste broj posjetitelja pa je i potreba za hitnim medicinskim
intervencijama veća.
Kroz ulaz Skradin u ljetnim mjesecima u Park uđe preko 400.000 posjetitelja. Kako bi se tijekom turističke sezone povećala sigurnost građana, turista i posjetitelja, te svih onih koji dolaze u Hrvatsku, u razdoblju kada su znatno povećani promet i priljev ljudi, hitna medicinska pomoć je neophodna.