2023.
02.02.2024. Bilješke uz financijska izvješća 2023. DOCX
02.02.2024. Financijsko izvješće za 2023. godinu XLSX
2022.
02.02.2023. Bilješke uz financijska izvješća 2022. DOCX
02.02.2023. Financijsko izvješće za 2022. godinu XLSX
02.02.2023. Popis sudskih sporova u tijeku – stanje 31.12.2022. XLSX
2021.
07.02.2022. Bilješke uz financijska izvješća 2021. DOC
07.02.2022. Financijsko izvješće za 2021. godinu XLS
07.02.2022. Referentna stranica PDF
2020.
05.02.2021. Bilješke uz financijska izvješća 2020. DOCX
05.02.2021. Financijsko izvješće za 2020. godinu XLS
05.02.2021. Referentna stranica PDF
2019.
30.01.2020. Bilješke uz financijska izvješća 2019. DOCX
30.01.2020. Financijsko izvješće za 2019. godinu XLS
2018.
06.02.2019. Bilješke uz financijska izvješća 2018. DOCX
06.02.2019. Financijsko izvješće za 2018. godinu XLS
2017.
06.02.2018. Bilješke uz financijska izvješća 2017. PDF
06.02.2018. Referentna stranica financijskog izvješća 2017. PDF
06.02.2018. Obrazac PR-RAS  PDF
06.02.2018. Obrazac BIL PDF
06.02.2018. Obrazac RAS-funkcijski PDF
06.02.2018. Obrazac P-VRIO PDF
06.02.2018. Izvještaj o obvezama PDF
2016.
15.02.2017. Bilješke uz financijska izvješća 2016. PDF
15.02.2017. Obrazac PR-RAS  PDF
15.02.2017. Obrazac BIL PDF
15.02.2017. Obrazac RAS-funkcijski PDF
15.02.2017. Obrazac P-VRIO PDF
15.02.2017. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika PDF
2015.
25.03.2016. Bilješke uz financijska izvješća 2015. PDF
25.03.2016. Obrazac PR-RAS PDF
25.03.2016. Obrazac OBVEZE PDF
25.03.2016.  Obrazac BIL PDF
25.03.2016. Obrazac RAS-funkcijski PDF
25.03.2016. Obrazac P-VRIO PDF
2014.
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PDF
  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza PDF
  Bilanca PDF