Poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“

21.08.2013.

Od 25. do 27. listopada 2013. u Krapinskim toplicama održat će se još jedan poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“.

Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima hitne medicinske službe i odjela hitne medicine, a obraditi će posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine.

Organizatori tečaja su Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Katedra za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i HLZ- Hrvatsko društvo za hitnu medicinu. Za preuzimanje programa poslijediplomskog tečaja 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini“ u PDF formatu kliknite ovdje.

Klikom na link preuzmite sadržaj u PDF formatu.

Izvor: Hrvatski zavod za hitnu medicinu (www.hzhm.hr)