ODLUKA O PRODAJI - Prodaja rabljenih Al jednokrilnih, otklopno – zakretnih prozora

18.12.2018.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda, nakon provedenog drugog Javnog natječaja za prodaju rabljenih AL jednokrilnih otklopno zakretnih prozora Ur.br. 01-11-02/2018, sukladno Zapisniku povjerenstva Ur.br. 01-20982/2018 od  dana 17.12.2018.g.,

donosi sljedeću :

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

1. Podaci o prodavatelju:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Šibenik, Stjepana Radića 30/I

MBS:110027586, MB:2797984, OIB: 74580523423;

2. Broj javnog natječaja: Drugi ponovljeni javni natječaj 01-11-02/2018 od 28.11.2018. godine

3. Predmet prodaje:

Rabljeni Al jednokrilni otklopno zakretni prozori

a/ - 63x123 cm  3 kom

b/ - 73x123 cm  1 kom

c/ - 96x123 cm  1 kom

d/ - 110x123 cm

4. Naziv ponuditelja i podaci ponude:

KONG d.o.o. Hrvatskih rodoljuba 5, Šibenik, OIB: 65897624160, direktor Bore Ramadža po cijeni od 11.200,00 kn(slovima:jedanaesttisućaidvijestokuna). Navedena ponuda je jedino pristigla u otvorenom roku i sukladna je otvorenom natječaju.

Ova Odluka i Zapisnik povjerenstva UR.br.01-2982/2018 od 17.12.2018. godine objavit će se na web stranici Zavoda.

Ravnatelj:
mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.

18.12.2018. ODLUKA - o odabiru najpovoljnije ponude pdf icon
18.12.2018. ZAPISNIK - o provedenom drugom ponovljenom javnom natječaju za prodaju rabljenih Al jednokrilnih otklopno zakretnih prozora i odabiru najpovoljnije ponude pdf icon