SNIŽENA CIJENA - Prodaja rabljenih Al jednokrilnih, otklopno – zakretnih prozora

30.11.2018.

Prodaju se rabljeni Al jednokrilni, otklopno – zakretni prozori u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu Zavod za hitnu medicinu Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 30/I, 22000 Šibenik.  Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ PONUDA ZA KUPNJU RABLJENIH AL JEDNOKRILNIH OTKLOPNO ZAKRETNIH PROZORA“.

Podaci o prozorima:

Al jednokrilni, otklopno – zakretni prozor odgovarajučeg alu profila Fealmill 45, ostakljeno Izostaklom Float 4-16-4 sa žaluznicom u gabaritima i početnoj cijeni :

a/ - 63x123 cm  3 kom  390,00 kn  1.170,00 kn
b/ - 73x123 cm  1 kom  420,00 kn  420,00 kn
c/ - 96x123 cm  1 kom  480,00 kn  480,00 kn
d/ - 110x123 cm  12 kom  525,00 kn  6.300,00 kn
CIJENA:    8.370,00 kn
PDV:    2.092,50 kn
SVEUKUPNO:    10.462,50 kn

Slovima: desettisućačetiristošezdesetdvijekuneipedesetlipa

Kriterij prodaje je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u predmet prodaje uz prethodnu najavu voditelju voznog parka Branko Aužina na mob. 091 227 5015.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od kupnje, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku, prozori će se prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u SLOBODNOJ DALMACIJI.