Prodaja rabljenog osobnog vozila

05.07.2018.

Prodaje se  rabljeno osobno vozilo u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu Zavod za hitnu medicinu Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 30/I, 22000 Šibenik. 

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG OSOBNOG VOZILA“.

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: CITROEN SAXO, model A1.0 I 3V, godina proizvodnje 1999, broj šasije VF7SOCDZF56810368, datum isteka registracije 17.04.2018., boja bijela, snaga 37kw.

Početna cijena potvđuje se u iznosu od 3.500,00kn (slovima: tritisućeipetstokuna)

Kriterij prodaje je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u predmet prodaje uz prethodnu najavu voditelju voznog parka Branko Aužina na mob. 091 227 5015.

U koliko odabrani ponuditelj odustane od kupnje, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u SLOBODNOJ DALMACIJI.

Povjerenstvo