Prodaja rabljenog osobnog vozila

07.06.2018.

Prodaje se  rabljeno osobno vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu Zavod za hitnu medicinu Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 30, 22000 Šibenik.

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: CITROEN SAXO, model A1.0 I 3V, godina proizvodnje 1999, broj šasije VF7SOCDZF56810368, datum isteka registracije 17.04.2018., boja bijela, snaga 37kw.

Početna cijena potvrđuje se u iznosu od 5.259,00kn(slovima: pettisućadvijestopedestdevetkuna).

Kriterij prodaje je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u predmet prodaje uz prethodnu najavu voditelju voznog parka Branko Aužina na mob. 091 227 5015.

U koliko odabrani ponuditelj odustane od kupnje, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u SLOBODNOJ DALMACIJI.

Povjerenstvo

Odluka o prodaji rabljenog motornog vozila (PDF, 55 kB)