Vježba civilne zaštite „Dinara 2017“

06.04.2017.

Djelatnici Ispostave Knin Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije 5. travnja 2017. godine sudjelovali su u vježbi civilne zaštite pod radnim nazivom „Dinara 2017“.

Vježbu je organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa Općinom Kijevo i Općinom Civljane na temu postupci operativnih snaga civilne zaštite u slučaju požara na području Općine Civljane te u slučaju potrage za izgubljenim lovcima na međugraničnom području između Općine Kijevo, Općine Civljane te Bosne i Hercegovine.

Svi ciljevi vježbe su postignuti, a istaknuli bi slijedeće:

  • provjera koordinacije svih subjekata civilne zaštite u  uvjetima kada može nastupiti velika nesreća,
  • podizanje razine uvježbanosti i organiziranosti operativnih snaga civilne zaštite.

Naš tim je, osim što je sudjelovao u vježbi, i osiguravao sve sudionike vježbe.