INTERNA EDUKACIJA | Inicijalna edukacija liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj pomoći

30.01.2016.

Dana 28. i 29. siječnja 2016. godine u prostorijama Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije održan je tečaj inicijalne edukacije liječnika za rad u izvanbolničkoj hitnoj pomoći. Tečaj je pohađalo pet novozaposlenih djelatnika Zavoda. Predavači su bile Tea Juranić i Renata Marčić.

Nakon uvodnog upoznavanja  s načinom rada u Zavodu i opremom te kraćeg teorijskog dijela, polaznici su uvježbavali tehnike pristupa kritično oboljeloj osobi (ABCDE pregled), kao i osnovne i napredne postupke oživljavanja odraslih osoba i djece. Drugog dana tečaja uvježbavani su siguran pristup ozlijeđenoj osobi te postupci pregleda i zbrinjavanja politraumatiziranog pacijenta.

S kontinuiranom internom edukacijom nastavljamo dalje po utvrđenom planu.