Javna nabava

16.12.2021. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu  DOCX
26.08.2021. Izmjene i dopune II Plana nabave za 2021. godinu  DOCX
18.08.2021. Izmjene i dopune I Plana nabave za 2021. godinu  DOCX
18.02.2020. Izmjene i dopune III Plana nabave za 2020. godinu  PDF
04.01.2021. Izmjene i dopune II Plana nabave za 2020. godinu  PDF
04.01.2021. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu  DOCX
21.05.2020. Izmjene i dopune I Plana nabave za 2020. godinu  PDF
13.02.2020. Izmjene i dopune III Plana nabave za 2019. godinu  PDF
21.01.2020. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu  DOCX
12.11.2019. Izmjene i dopune II Plana nabave za 2019. godinu  PDF
30.08.2019. Provedeni postupci javne nabave u 2019. godinu  PDF
30.08.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu  PDF
18.04.2019. Izmjene i dopune I Plana nabave za 2019. godinu  PDF
27.02.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu  PDF
11.02.2019. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2019. godinu XLSX
11.02.2019. Izmjene i dopune IV Plana nabave za 2018. godinu DOCX
05.02.2019. Registar sklopljenih ugovora PDF
05.02.2019. Pravilnik o jednostavnoj nabavi PDF
28.09.2018. Izmjene i dopune III Plana nabave za 2018. godinu  pdf icon
02.08.2018. Izmjene i dopune II Plana nabave za 2018. godinu  pdf icon
08.02.2018. Izmjene i dopune I Plana nabave za 2018. godinu  pdf icon
12.12.2017. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2018. godinu  pdf icon
19.01.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu  pdf icon
12.12.2017. Izmjene i dopune III Plana nabave za 2017. godinu  pdf icon
03.09.2017. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije  pdf icon
09.05.2017. Izmjene i dopune II Plana nabave za 2017. godinu   pdf icon
03.03.2017. Izmjene i dopune I Plana nabave za 2017. godinu   pdf icon
20.01.2017. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu  pdf icon
21.11.2016. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2017. godinu pdf icon
28.09.2016. Rebalans Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu pdf icon
12.02.2016. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu pdf icon
18.01.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015godinu pdf icon
03.11.2015. Izmjena i dopuna II Plana nabave za 2015. godinu pdf icon
27.05.2015. Izmjena i dopuna I Plana nabave za 2015. godinu pdf icon
25.02.2015. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2015. godinu pdf icon
19.01.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu pdf icon
04.11.2014. Rebalans Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – Rebalans II pdf icon
12.05.2014. Rebalans Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – Rebalans I pdf icon
28.01.2014. Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu pdf icon
20.01.2014. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu pdf icon
06.11.2013. Tablica Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko kninske županije za 2013. g. i rebalans plana pdf icon
29.04.2013. Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave - nabava goriva za vozila pdf icon
29.04.2013. Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave - nabava osobnog vozila  pdf icon
11.04.2013. Obavijest temeljem čl.13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) pdf icon
21.03.2013. Tablica Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko kninske županije za 2013. g. pdf icon